V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 14-16 września 2017 Toruń

Aktualności

  • Pierwsze sprawozdanie z naszego kongresu,dziękujemy:                              

          - Islamologie na V. mezinárodním religionistickém kongresu v Toruni

       Oraz: Stanisław Obirek: Religioznawstwo po polsku Anno Domini 2017              

        - Ciekawa dyskusja na temat V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego z udziałem Pani Dr Beaty Guzowskiej i Pana Dra Ryszarda Wójtowicza (Instytut Filozofii URZ) w PR Rzeszów:

Dyskusja w PR Rzeszów

  • Szanowni Państwo, bardzo chętnie zamieścimy w naszej galerii fotografie z kongresu, które Państwo wykonali. Proszę je przesłać: mszulak@umk.sekcje obrazekpl

 

  • Przygotowany będzie specjalny tom pokongresowy. Koordynatorów sekcji prosimy o wskazanie dwóch najlepszych tekstów z przeznaczeniem do druku. Tekst należy złożyć do 20 października. Objętość do 10 stron, standardowe zasady
Konferencja w Toruniu