V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 14-16 września 2017 Toruń

Warunki Uczestnictwa

PROCES REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Uprzejmie prosimy o rejestrowanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej www.vkongresreligii.umk.pl poprzez założenie własnego konta.

W celu rejestracji należy wykonać poniższe czynności:

1. Założyć własne konto [proszę wybrać zaloguj, następnie zarejestruj się - proszę podać własny e-mail wraz z wymyślonym hasłem, aktywować konto poprzez kliknięcie na nadesłany link na podany adres mailowy, zalogować się ponownie]

2. Podać tytuł wystąpienia w języku polskim i angielskim, przy tytule proszę w nawiasie wpisać numer wybranej sekcji, dołączyć krótki abstrakt (5-6 zdań) w języku polskim i angielskim. Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól.

3. Po zaakceptowaniu abstraktu wnieść opłatę konferencyjną

Termin składania abstraktów mija wraz z dniem 15 lipca.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej weryfikacji tematów i ich przynależności do poszczególnych sesji.

 

PŁATNOŚCI

Opłata konferencyjna dla uczestników w kwocie 400 zł/100 Euro oraz 300 zł dla studentów i doktorantów powinna być wniesiona na konto do dnia 15 czerwca 2017 roku.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały kongresowe, wyżywienie, udział w koncertach i imprezach towarzyszących. Opłata nie obejmuje noclegu.

Wpłat prosimy dokonywać na konto BZ WBK 58 1090 1506 0000 0001 3271 3855 

Fundacja SOCIETAS ET IUS ul. Grunwaldzka 5c/10 87-100 Toruń 

NIP: 956-231-75-92

z dopiskiem DIALOG oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizator nie zwraca wniesionych wpłat.

 

Konferencja w Toruniu