V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 14-16 września 2017 Toruń

Ramowy Program Kongresu

 

RAMOWY PROGRAM KONGRESU/ Programme schedulesekcje

 

14 WRZEŚNIA 2017, CZWARTEK / 14th SEPTEMBER 2017, THURSDAY

 

Od godz. 12. 00 - Kiermasz i promocje książek

Od godz. 13. 00 - Rejestracja uczestników / Registration

14. 00 - Przywitanie przy kawie

Miejsce/ Venue: Budynek Wydziału Teologicznego, ul. Gagarina 37

***

14. 30 - Rozpoczęcie kongresu, przemówienia powitalne / Opening Ceremony

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1, sala audytoryjna (parter-I piętro),

15. 00 - 15. 15 - Chwila muzyki (Kwartet smyczkowy Arte Con Brio) / Musical Interlude

***

15. 15 - 17. 15 - Pierwsza sesja plenarna/ First Plenary session

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1, sala audytoryjna (parter-I piętro),

 Temat: PROTESTANTYZM – RELIGIA – WOLNOŚĆ / Protestantism – Religion - Freedeom

***

18. 00 - 21. 00 Imprezy towarzyszące/ Accompanying Events

***

15 WRZEŚNIA 2017, PIĄTEK /15th SEPTEMBER 2017, FRIDAY

9. 00 - 11. 00 - Druga sesja plenarna / Second Plenary session

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1, sala audytoryjna (parter-I piętro),

 Temat:  RELIGIA – NAUKA – DIALOG / Religion - Science - Dialogue

***

11. 00 - 12. 00 - Przerwa kawowa (Budynek Wydziału Teologicznego) / Caffee Break

***

12. 00 - 14. 30 - Obrady w sekcjach / Parallel Sessions

Miejsce/Venue: (Centrum Dialogu im. Jana Pawła II/Budynek Wydziału Teologicznego)

Sekcja I: Dziedzictwo kulturowe reformacji/Cultural heritage of the Reformation

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu, Aula, godz. 12-14

Sekcja II: Reformacja – oświata i kształcenie /Reformation - education and learning

Miejsce/Venue: Wydział Teologiczny, Sala 22, godz.12-14.30

Sekcja V: Historia i teoria religii / History and theory of religion

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala Rady Wydziału, godz. 13-14.30

Sekcja VI: Aksjologia religii/ Axiology of religion

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 11, godz. 12-13

Sekcja VIII: Religia i nauka / Religion and science

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 2, godz. 12-14.30

Sekcja IX: Religijność Europy i świata/ Religiosity of the Europe and of the World

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu, Sala 1, godz. 12-14.30

Sekcja XII: Edukacja religijna dla kultury dialogu/Religious education for the culture of dialogue

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Aula Magna, godz. 12-14.30

Sekcja XIII: Religie Wschodu i Zachodu. Interakcje/ Religions of the East and the West. Interactions

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 1, godz. 12-14.30

Sekcja XV: Religia a polityka/ Religion and politics

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala Ia, godz. 12-14.30

Sekcja XVII: Biblia w dialogu kultur i wyznań/ Bible in the dialogue of cultures and of confessions

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 11, godz. 13-14.30

Sekcja XVIII: Badania nad językiem religijnym/ The study on religious language

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala IIa, godz. 12-14.30

Sekcja XIX: Religie a wychowanie do dialogu/Religions andeducation for dialogue

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu, Sala 2, godz. 12-14.30            

Sekcja XXI: Media a religia/Religion and media

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala IIIa, 12-14.30

Sekcja XXII: Poezja a religia/Religion and poetry

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 20, godz. 12-14.30

Sekcja XXIII: Mythological and religious motives in world cultures 

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala Rady Wydziału, godz. 12-13

***

14. 30 - 16. 00 - Obiad (Budynek Wydziału Teologicznego) / Lunch

***

16. 00 - 17. 30 - Obrady w sekcjach / Parallel Sessions

Miejsce/Venue: (Centrum Dialogu im. Jana Pawła II/Budynek Wydziału Teologicznego)

Sekcja II: Reformacja – oświata i kształcenie /Reformation - education and learning

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 2, godz.16-17.30

Sekcja IV: Nowe problem filozofii religii/New problems of philosophy of religion

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 20, godz. 16-17.30

Sekcja VII: Antropologia religii / Anthropology of religion

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala Rady Wydziału, godz. 16-17.30

Sekcja X: Socjologia religii/Sociology of Religion

Miejsce/Venue:Centrum Dialogu, Sala 1, godz. 16-17.30

Sekcja XI: Religie w poszukiwaniu nowej duchowości/ Religions in search of new spirituality

Miejsce/Venue:Centrum Dialogu, Aula, godz. 16-17.30

Sekcja XII: Edukacja religijna dla kultury dialogu/Religious education for the culture of dialogue

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Aula Magna, godz. 16-17.30

Sekcja XIV:Muzułmanie w Europie i Ameryce. Nowe prądy w myśli muzułmańskiej/Muslims in Europe and America. New directions in the Muslim thought

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala IIa, godz. 16-17.30

Sekcja XV: Religia a polityka/ Religion and politics

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala Ia, godz. 16-17.30

Sekcja XVI: Dialog międzyreligijny/Inerreligiouse dialogue

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 1, godz. 16-17.30

Sekcja XIX: Religie a wychowanie do dialogu/Religions and education for dialogue

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu, Sala 2, godz. 16-17.30

Sekcja XXII: Poezja a religia/Religion and poetry

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala 15, godz. 16-17.30

Sekcja XXIV: Metafizyka religii /Metaphysics of religion

Miejsce/Venue:Wydział Teologiczny, Sala IIIa, godz. 16-17.30

***

17. 30. 20. 00- Imprezy towarzyszące / Accompanying Events

***

16 WRZEŚNIA 2017, SOBOTA / 16th SEPTEMBER 2017, SATURDAY

9. 00 - 12. 30 - Trzecia sesja plenarna i panel dyskusyjny/ Third Plenary session and Panel Discussion

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

***

9.00 - 10.00 - Trzecia sesja plenarna/ Third Plenary session

Temat: WSPÓŁCZESNE IMITACJE RELIGII/ Contemporary imitations of religion

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

***

10. 00 - 10. 30- Przerwa kawowa (Budynek Centrum Dialogu) / Caffe Break               

***

10. 30 - 12. 30 -  Panel dyskusyjny/ Panel Discussions and Ending the congress

Temat: RELIGIE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ /Religion in contemporary culture

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

***

12. 30 - Obiad (Budynek Wydziału Teologicznego) / Lunch

 

 

Konferencja w Toruniu