V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 14-16 września 2017 Toruń

 

 

 M. Szulakiewicz (red.), Religie w dialogu kultur/Religions in the dialogue of cultures, T. I, Toruń 2017.

 

 M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak, Religie w dialogu kultur/Religions in the dialogue of cultures, T. II, Toruń 2017.

Konferencja w Toruniu