V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 14-16 września 2017 Toruń

Program Poszczególnych Sekcji

Sekcja 1. - DZIEDZICTWO KULTUROWE REFORMACJI  sekcje

Sekcja 2. - REFORMACJA – OŚWIATA I KSZTAŁCENIE

Sekcja 3. - REFORMACYJNE DZIEDZICTWO POLSKIEGO ŚRODOWISKA EWANGELIKALNEGO

Sekcja 4. - NOWE PROBLEMY FILOZOFII RELIGII 

Sekcja 5. - HISTORIA I TEORIA RELIGII

Sekcja 6. - AKSJOLOGIA RELIGII

Sekcja 7. - ANTROPOLOGIA RELIGII

Sekcja 8. - RELIGIA A NAUKA

Sekcja 9. - RELIGIJNOŚĆ EUROPY I ŚWIATA  

Sekcja 10. - SOCJOLOGIA RELIGII

Sekcja 11. - RELIGIE W POSZUKIWANIU NOWEJ DUCHOWOŚCI

Sekcja 12. - EDUKACJA RELIGIJNA DLA KULTURY DIALOGU

Sekcja 13. - RELIGIE WSCHODU I ZACHODU. INTERAKCJE

Sekcja 14. - MUZUŁMANIE W EUROPIE I AMERYCE

Sekcja 15. - RELIGIA A POLITYKA

Sekcja 16. - DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY

Sekcja 17. - BIBLIA W DIALOGU KULTUR I WYZNAŃ

Sekcja 18. - BADANIA NAD JĘZYKIEM RELIGIJNYM  

Sekcja 19. - RELIGIE A WYCHOWANIE DO DIALOGU

Sekcja 20. - TRADYCJA W KATOLICYZMIE I PROTESTANTYZMIE

Sekcja 21. - MEDIA A RELIGIA

Sekcja 22. - POEZJA A RELIGIA

Sekcja 23. - MYTHOLOGICAL AND RELIGIOUS MOTIVES IN WORLD CULTURES

Sekcja 24. - METAFIZYKA RELIGII

Konferencja w Toruniu